MKAK mengalami gangguan sementara UJIAN CHOLINESTERASE (untuk Negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Wilayag PersekutuanKL/Putrajaya) dan UJIAN ADENOSINE DEAMINASE (ADA) disebabkan oleh kerosakan analyser sedia ada dan proses pemindahan pengujian kepada analyser baru bermula 16/2/2024 sehingga 28/2/2024. Mana-mana sampel yang diterima akan disimpan sehingga peralatan baru bersedia melaksanakan pengujian. Pihak kami memohon maaf di atas sebarang kesulitan yang ditimbulkan.
Username
:
Password
:
Email
:
Personal Pin
:
    
Untuk Permohonan Pengguna Baru, sila emailkan permohonan User ID ke email rasmi MKAK di it.mkak@moh.gov.my dengan menyertakan maklumat berikut :
1) Nama Penuh Pemohon

2) Alamat Email Rasmi Pemohon
3) No. Telefon Bimbit Pemohon
4) Alamat Email Rasmi Ketua Jabatan/Bahagian/Unit
5) No IC Pemohon
6) Jawatan & Nama Organisasi / Institusi Pemohon
7) Tujuan Permohonan
*Sila gunakan email rasmi organisasi anda sewaktu berurusan. Maklumat yang tidak lengkap tidak akan diproses.